Regulamin

regulamin

Regulamin
1. Informacje ogólne
1.1. Serwis internetowy sprawdz.auto.pl pracuje siedem dni w tygodniu od 8 do 22:00.
1.2. Warunkiem dokonania zamówienia jest wypełnienie formularza wraz z numerem VIN. Warunkiem dokonania zamówienia raportu jest wysłanie potwierdzenia przelewu w formie PDF.
1.3. Klient składając zamówienie akceptuje regulamin i jego postanowienia.
1.4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z niezgodności
między danymi zawartymi w książce serwisowej ASO a wpisami w elektronicznym rejestrze.
1.5. sprawdz.auto.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez
Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje
podjętych na ich podstawie decyzji.

2. Zamówienia
2.1. Akceptując poniższy regulamin klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych
w formularzu dla celów realizacji.
2.2. Informacje uzyskane z elektronicznego rejestru, które otrzymuje klient, są to dane które znajdują
się na głównym serwerze serwisu internetowego.
2.3. Historia w formacie PDF oraz wyposażenie zostaje przekazana na adres e-mail, z którego zlecenie było wysłane.
2.4. Zlecenia składane w okresie świątecznym oraz w weekendy realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
2.5. W szczególnych przypadkach przyjęcie zlecenia do realizacji może wydłużyć się do 48h.
2.7. Informacje uzyskane z elektronicznego rejestru nie stanowią żadnej podstawy prawnej
i ewentualnych roszczeń.
2.8. Serwis nie odpowiada za szkody, które mogłyby wynikać z dostępu, korzystania, przetwarzania lub
innego wykorzystania informacji zamieszczonych na naszej stronie.

3. Płatności
3.1. Realizacja zobowiązania następuje w terminie do 24h od przesłania potwierdzenie przelewu przez klienta (jeśli zgłoszenie złożono w dzień roboczy).
3.2. Pieniądze zwracane są na rachunek bankowy klienta – nie uwzględniamy przekazów pocztowych.
3.3. Płatności są realizowane tylko w polskiej walucie (PLN).
3.4. Należność zaksięgowana na rachunku bankowym do godziny 16:00 lub 18:00 – realizacja zlecenia następuje tego samego dnia.
3.5. Należność zaksięgowana na rachunku bankowym po godzinie 16:00 lub 18:00 – realizacja zlecenia następuje na następny dzień.
3.6. W przypadku braku historii (0 wpisów) zwracamy 100% należności na rachunek bankowy klienta do 7 dni
od daty zwrotnego dostarczenia danych do przelewu.

4. Reklamacje
4.1. W przypadku ewentualnej reklamacji należy kontaktować się z serwisem sprawdz.auto.pl i ustalić jej zakres.
Wszelkie problemy należy zgłaszać poprze e-mail.
4.2. Reklamacje wynikające z błędnie podanego numeru VIN przez klienta nie będą uwzględniane.
4.3. Reklamacje wynikające z subiektywnej oceny poprawności historii nie będą uwzględniane.

Korzystając z pomocy naszego serwisu akceptujesz bezwarunkowo powyższy regulamin.